Disclaimer

Disclaimer
Deze webshop is opgezet als thuiswinkel, Wij stellen alles in het werk om deze webshop naar behoren te laten functioneren. Wij hebben zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de webshop en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. 
Om deze webwinkel goed te laten functioneren spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. 

Informatie op deze webshop
Wij stellen deze webwinkel zorgvuldig samen en streven ernaar dat alle informatie in de winkel juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor wij de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kunnen garanderen. 

Verwijzingen en hyperlinks 
Eventuele verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaarden op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy Policy
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Wij dragen er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.


Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende diensten

·    Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden .

·    Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.

·    Als u een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. Bij uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres en order- en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

·    Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.


Wij verkopen uw gegevens niet.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.