Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Top Tuinmaterialen kan gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Top Tuinmaterialen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Top Tuinmaterialen verstrekt.
Top Tuinmaterialen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


WAAROM TOP TUINMATERIALEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Top Tuinmaterialen gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit het afhandelen van betaling en verzenden van pakketten en/of goederen.
Daarnaast kan Top Tuinmaterialen uw persoonsgegevens verwerken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.


HOE LANG TOP TUINMATERIALEN GEGEVENS BEWAART

Top Tuinmaterialen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard of totdat de garantietermijn van het aangekochte product is verstreken.


DELEN MET ANDEREN

Top Tuinmaterialen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Top Tuinmaterialen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Top Tuinmaterialen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Top Tuinmaterialen gebruikt alleen technische en fuctionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Top Tuinmaterialen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Top Tuinmaterialen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daaronder het privacybeleid van specifiek Google Analytics aan.

Privacybeleid Google
Privacybeleid Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Top Tuinmaterialen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Top Tuinmaterialen heeft hier geen invloed op.

Top Tuinmaterialen heeft Google geen toestemming gegeven om via Top Tuinmaterialen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 


GEGEVENS INZIEN AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected].
Top Tuinmaterialen zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Top Tuinmaterialen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Top Tuinmaterialen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Top Tuinmaterialen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Top Tuinmaterialen op via [email protected].
www.toptuinmaterialen.nl is een website van TuinStores VOF.

Top Tuinmaterialen is als volgt te bereiken:

Contactpersoon: Jeroen Vijverberg
Post- en vestigingsadres: Sleutelbloemstraat 41, 2651 ML Berkel en Rodenrijs
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27377816
Telefoon: 085-0600844
E-mailadres: [email protected]